PERNIS A LA VALL DEL RIDAURA


El programa PERNIS és un projecte impulsat i coordinat des de l'Institut Català d'Ornitologia amb l'objectiu de conèixer les característiques del pas postnupcial dels rapinyaires i dels planadors (cigonyes i grues) que travessen el territori català, així com determinar quines són les seves rutes migratòries i les tendències poblacionals al llarg dels anys.
El PERNIS és obert a tots els ornitòlegs que vulguin col·laborar-hi ja sigui responsabilitzant-se d'una estació de seguiment o participant en una de les ja establertes. Per a fer-ho cal contactar amb Oriol Baltà, coordinador actual del projecte: info@ornitologia.org / 93 458 78 93.

PERNIS/2004  


NOTA: Els resultats corresponen a l'any 2004, a l'estació de puig Portugal, situada a l'Ardenya. La pobre relació entre l'esforç esmerçat i els resultats obtinguts (38 avistaments en 40 hores d'observació), així com una série de raons personals portaren al responsable a decidir no continuar amb la mateixa. Malgrat això, sembla que aquests "no resultats" també han servit per alguna cosa. Així, al primer informe de resultats podem llegir: "És molt interessant la comparació entre els valors de les estacions de la costa central catalana respecte a l'estació del puig de Portugal, a la Costa Brava, els quals suggereixen que l'intens pas detectat a la costa central no provindria del terç nord del litoral català. D'altra banda, i pel que fa a les estacions de muntanya, aquelles que miren a valls amples semblen més favorables que no pas les que estan encabides enmig de les serres, donant suport a la hipòtesi que les grans valls canalitzen les principals rutes de pas." (L'Abellerol núm. 25)
Seria interessant que algú reprenés la tasca d'observació a les rodalies de la vall del Ridaura per donar consistència a aquests resultats i ajudar a confirmar la hipòtesi expressada més amunt.

Vista nord des del puig Portugal.


Vista nord des del mirador de Pedralta, amb roca Rovira al davant.


Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Darreres observacions   Anuaris   Anellament   Censos   SOCC   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  

www.000webhost.com